Lönehantering

Lönehantering .

Det är ett viktigt beslut med stort ansvar att ha anställda. Det är viktigt att man har gjort noga beräkningar om hur mycket verksamheten måste generera för att kunna täcka personalkostnaderna. Det är också viktigt att ha anställningsavtal som reglerar olika frågor så som när lönen ska betalas eller hur semestern får planeras. Som småföretagare har man oftast inte kollektivt avtal. Det är då olika lagstiftning inom området som är tillämpliga.

Vi hjälper dig med utbetalningar av löner och ser till att rätt skatt och arbetsgivaravgifter betalas. Vi ser även till att frånvaro, semesterersättning m.m. tas i beräkning. Har du kollektivavtal kan vi se till att detta följs vid utbetalningar. Har du inte kollektivavtal kan våra jurister hjälpa dig att upprätta sådana.

Lönehantering .

Det är ett viktigt beslut med stort ansvar att ha anställda. Det är viktigt att man har gjort noga beräkningar om hur mycket verksamheten måste generera för att kunna täcka personalkostnaderna. Det är också viktigt att ha anställningsavtal som reglerar olika frågor så som när lönen ska betalas eller hur semestern får planeras. Som småföretagare har man oftast inte kollektivt avtal. Det är då olika lagstiftning inom området som är tillämpliga. Vi hjälper dig med utbetalningar av löner och ser till att rätt skatt och arbetsgivaravgifter betalas. Vi ser även till att frånvaro, semesterersättning m.m. tas i beräkning. Har du kollektivavtal kan vi se till att detta följs vid utbetalningar. Har du inte kollektivavtal kan våra jurister hjälpa dig att upprätta sådana.

Redovisningskonsulten

Besöksadress:

Mässansgata 10

412 51, Göteborg

Endast bokade besök

Telefon: 010-330 07 07

E-post: hello@redovisningskonsultgöteborg.se

Org.nr. 969784-7037

Få våra nyhetsbrev

Ange din e-post!
Du måste bocka av i rutan!

© Copyright Vitea Leonis AB 2019

Redovisningskonsulten

Besöksadress:

Mässansgata 10

412 51, Göteborg

Endast bokade besök

Telefon: 010-330 07 07

E-post: hello@redovisningskonsultgöteborg.se

Org.nr. 969784-7037

Få våra nyhetsbrev

Ange din e-post!
Du måste bocka av i rutan!

© Copyright Vitea Leonis AB 2019